Een enorm digitale bibliotheek

Digitale boeken, elektronische tijdschriften, persoverzicht, onderwerpen van examens en leermiddelen (Ioké), proefschriften, oude documenten over de geschiedenis van wetenschap en technologie (IRIS): U hebt op elk gewenst moment, lokaal of op afstand, een immens digitale bibliotheek ter beschikking. Deze bestaat uit documenten geselecteerd door uw leraren en bibliothecarissen.

Ioké IRIS

Sommige van deze documenten zijn vrij toegankelijk. Anderen vereisen een authenticatie om toegang te krijgen (toegang beperkt tot medewerkers en studenten van de universiteit).

Het grootste deel van deze middelen zijn toegankelijk via de documentaire zoekmachine